Now Reading
Utfrågning i kontroversiell domarutnämning
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

Utfrågning i kontroversiell domarutnämning

  • Under förra veckan genomfördes Senatens utfrågning av Amy Coney Barrett, den domare som Donald Trump och det Republikanska partiet försöker hasta in på den plats i Högsta domstolen som blev vakant, då veterandomaren Ruth Bader-Ginsburg för några veckor sedan avled.

Hela nomineringsprocessen fick en oväntad och negativ början, då den tillställning vid vilken Trump tillkännagav hennes nominering misstänks vara det tillfälle då nästan 30 personer med anknytning till Vita Huset blev smittade med coronaviruset.

Processen är kraftigt ifrågasatt från republikanernas politiska motståndare – och bryter också mot en tradition i amerikansk praxis som bägge stora partier tidigare stått bakom. Det har länge funnits en överenskommelse om att inga nya domare ska tillsättas under året för ett presidentval. Då domarna i amerikanska HD utnämns på livstid skulle en sådan tillsättning utförd av en avgående president få orimligt långsiktiga konsekvenser. Detta är särskilt aktuellt just i år, då presidenten vid en mängd tillfällen antytt att han planerar att ifrågasätta valresultatet – möjligen med hjälp från Högsta domstolen. Han har bland annat sagt att det är viktigt att domstolen vid en sådan rättsprocess har de nuvarande nio stolarna bemannade för att undvika ett jämnt resultat vid en eventuell omröstning över valresultatets giltighet. 

 
Detta förhållande har lett till att ett flertal representanter för det Demokratiska partiet krävt att Coney Barrett avsäger sig detta mål om det skulle bli aktuellt. Från demokratiskt håll anser man att det vore djupt skadligt för hennes potentiella ämbete om hon själv skulle döma i frågor som rör den man som tillsatt henne. Kanske är det just dessa förhållanden som också lett till att det enligt opinionsundersökningar finns en svag majoritet i den amerikanska befolkningen som är emot att tillsättningen sker så nära inpå ett kommande presidentval.
 

Donald Trump vill att Amy Coney Barrett ska efterträda Ruth Bader Ginsburg i USA:s högsta domstol. Foto: Rachel Malehorn
 
För att ytterligare understryka den påskyndade processen har den republikanske ordföranden i Senatens juridiska utskott, Lindsey Graham, planerat omröstningen av tillsättandet till den dag då de nu pågående utfrågningarna beräknas avslutas. Detta fick den demokratiske minoritetsledaren Charles Schumer att uttala stark kritik mot Graham, som enligt Schumer genom detta agerande visar att han själv anser den pågående utfrågningen vara ett illegitimt spel för gallerierna.
 
Även den personliga och ideologiska lämpligheten hos den aktuella domaren har ifrågasatts. Coney Barrett bedöms vara konservativt lagd avseende abortfrågan, samkönade äktenskap och vapenkontroll. 

 
Hon har tidigare haft den konservative domaren Antonin Scalia som mentor under sin karriär. Denne har gjort sig känd för att bland annat ha hävdat att domen i rättsfallet Roe vs. Wade – det prejudikat som på federal nivå säkerställer kvinnors rätt till abort i USA – var felaktig. Coney Barrett själv nekade till att svara på frågan om vad hon själv anser om den fortfarande kontroversiella domen. Hon förklarade att det vore olämpligt om hon i sin nuvarande domarroll skulle hänge sig åt att bedöma andra domares avvägningar, slutsatser och avgöranden. Det finns dock en möjlighet att hennes nominering är svar nog i denna fråga, då Donald Trump under sin tid som presidentkandidat lovade att bara nominera domare som skulle komma att riva upp domen i Roe vs. Wade.
 
Coney Barrett nekade också till att svara på frågan om en president på egen hand kan besluta att skjuta upp ett presidentval – något som Trump vid ett flertal tillfällen sagt att han kan komma att göra med hänvisning till den pågående pandemin. Som anledning till sin underlåtenhet att svara uppgav Coney Barrett här att hon inte kunde svara på rak arm. Hon menade att hon för att kunna ge ett korrekt svar skulle behöva konsultera andra jurister och höra argument för de båda sidorna, och om hon skulle svara utan dessa förberedelser skulle hon göra sig till ett slags juridisk proffstyckare.
 
Hur demokraterna tänker sig kunna stoppa utnämningen av Coney Barrett är ännu oklart, då det ser ut som att samtliga senatorer i den slutliga omröstningen kommer att rösta utifrån partitillhörighet. Och åtminstone fram till det kommande valet har republikanerna en majoritet av rösterna i Senaten.
 

 
Text: Karl-Johan Svensson / Foto: Tingey Injury Law Firm

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .