Now Reading
USA-valet: svårt att bedöma Trumps väg framåt

USA-valet: svårt att bedöma Trumps väg framåt

  • Bill Barr, den amerikanske justitieministern, har tidigare setts som en av president Trumps starkaste anhängare. Det var han som presenterade en sammanfattning av Muellerrapporten – en sammanfattning som fick Mueller själv att sända ut ett pressmeddelande om att justitieministern presenterade hela utredningen och dess slutsatser på ett felaktigt sätt.

Barr tycks ha gjort detta för att framställa en bild av att presidenten var oskyldig både till att ha samarbetat med Ryssland inför valet 2016 och till att ha förhindrat själva utredningen. Barr gjorde detta innan Mueller hann presentera sin faktiska rapport – som inte alls uteslöt att presidenten begått de aktuella brotten.

Det är främst hans agerande omkring Muellerrapporten som gjort att han blivit en så pass kontroversiell person som han nu blivit. Han har gång på gång anklagats för att ha hanterat hela det amerikanska justitiedepartementet som ett slags stab av försvarsadvokater för Trump. Presidentens väljare och andra anhängare har uppskattat Barrs insatser för att rentvå presidenten, medan hans belackare hävdat att detta rimmat illa med hans roll som justitieminister. Då han vittnat i kongressen har han uppfattats som undflyende och hal. Åtminstone vid de tillfällen då han faktiskt inställt sig till förhören, vilket inte alltid varit fallet. I vetskap om att det saknas möjlighet att effektivt sanktionera den som uteblir från förhör i representanthuset har han helt enkelt låtit bli att dyka upp.
 
Bland alla de turer som nu varit i efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet har Barr långsamt tvingats att ta ställning, då justitiedepartementet på sitt håll utrett frågor om eventuellt valfusk. Han har vittnat om att man inte – i hela landet – kunnat hitta några bevis på att det förekommit valfusk. Och plötsligt ses han bland sina tidigare supportrar som den som delat ut dolkstöten i Trump rygg. De supportrar som snart bara har själve presidenten kvar på sin lista över pålitliga politiker.
 

 
Det är från denna grupp av Trumpväljare som Trumps valkampanj lyckats med bedriften att samla in en bit över 1,4 miljarder kronor – efter valet. Det är pengar som uppges vara ämnade till en mängd rättsliga prövningar av de olika delstaternas valresultat, prövningar som Trumpväljarna hoppas ska omkullkasta valresultatet. Något som hittills, i nästan varje fall, gått den sittande presidenten emot.

 
Det finns nu inte särskilt många möjliga prövningar av legaliteten i valresultatet kvar att göra. Bedömare menar att det inte finns en möjlighet att alla de insamlade pengarna kan behövas för de få kvarvarande processerna. I själva verket står det nu Trump fritt – enligt villkoren för donationerna – att använda pengarna till vad han själv vill. Många debattörer från den republikanska sidan menar att det klokaste Trump kan göra nu är att erkänna sig besegrad för att i stället ställa in siktet på nästa presidentval 2024, och kanske är det just det han tänker använda pengarna till.
 
Samtidigt finns tecken på att Trump i själva verket vet att han förlorat valet, även om han utåt sett fortsätter driva sina processer för att kunna utropa sig till segrare. Det finns bland de amerikanska statstjänstemännen en utbredd oro för att Trump nu försöker riva ned så mycket som möjligt av den federala förvaltningen. Anledningen till detta tros vara att han med varje till buds stående medel vill sabotera den kommande presidentens möjligheter till effektiv ledning och styrning av landet – Biden ska få påbörja sin ämbetsperiod med sämsta möjliga förutsättningar för att underlätta för Trump i nästa presidentval.
 
Inte heller för sådana tjänstemän som visat honom lojalitet finns något större mått av tålamod kvar. Bill Barr, exempelvis – som tidigare gjort sig omöjlig hos demokraterna och deras väljare – ses nu som paria även hos presidenten. Det finns nu starka misstankar om att presidenten kommer att sparka Barr inom en snar framtid. I det fall han gör det kommer en ny tillsättning sannolikt att ske på det sätt som blivit Trumps signum – genom att tillsätta en tillförordnad justitieminister. Detta förfarande ger Trump möjlighet att på egen hand välja minister, då ett tillförordnande inte kräver att kongressen godkänner kandidaten. Om så skulle bli fallet kan han alltså i princip välja vem som helst – och om han tillsätter en marionettminister får han helt plötsligt en näst intill obegränsad makt, då det i praktiken skulle innebära att han kontrollerar två av de tre grenarna av regeringsmakten. Den enda kvarvarande begränsningen vore då kongressen, som ju är uppdelad i representanthuset och senaten – representanthuset kontrolleras av demokraterna och maktförhållandena i senaten avgörs i januari.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .