Now Reading
Svenska Afghanistankommittén sviker inte

Svenska Afghanistankommittén sviker inte

  • Afghanistans president Ashraf Ghani har lämnat landet och talibanerna har tagit över. Allt har gått fortare än omvärlden trott och de stora dagstidningarna rapporterar detaljerat därifrån. Sverige och andra länder tar hem sin ambassadpersonal och alla som har möjlighet överger Afghanistan, vilket medfört kaos vid Kabuls flygplats. Över 65 länder har skrivit ett uttalande att de som vill lämna landet måste få göra det under ordnade former. En organisation som dock inte överger landet är Svenska Afghanistankommittén, en partipolitiskt och religiöst obunden svensk biståndsorganisation.

Enligt Reportar utan gränsers index över pressfriheten var Afghanistan 2019 ett av världens farligaste länder för journalister att verka i och låg 

på plats 118 av 180 länder. Svenska Afghanistankommittén, med förkortningen SAK, grundades 1980 i samband med protester mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Nyheten spreds bland annat av TV-programmet Magazinet med Jan Guillou som programledare. Genom insändare till tidningar, insamlingar och brev samlade organisationen ihop pengar för humanitär hjälp till det afghanska folket. Att fler flickor skulle få gå i skolan var viktigt för SAK även under de år talibanerna styrde landet 1996-2001.

SAK har mer än 6 000 anställda och den absoluta majoriteten av dem är afghaner. Styrelsen, som utses på årsmötet, har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Nuvarande generalsekreteraren, som leder verksamheten och rapporterar till styrelsen, är sedan 2017 Andreas Stefansson. I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration. Huvuddelen av verksamheten bedrivs dock i Afghanistan och SAK arbetar idag i 17 av landets 34 provinser. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul men verksamheten är fördelad på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten. SAK:s nya landschef i Afghanistan är Madeleine Jufors med ett mycket gediget förflutet inom olika områden.

Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten och bidrag från olika håll, bland annat Sida, Världsbanken, EU, PostkodLotteriet, FN-organ och Radiohjälpen. Sida är den största bidragsgivaren. Det övergripande målet för SAK:s arbete i  Afghanistan är arbetet med de mänskliga rättigheterna samt sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsvariationer och försörjning och inflytande. Sedan 1982 har SAK utan uppehåll funnits i landet – alltså i mer än 40 år.

Det finns mycket att läsa i rapporter från organisationen, bland annat att läskunnigheten enligt FN:s beräkningar är så låg som 34 procent, och svårast när det gäller skolgång har flickorna på landsbygden. Flickor och pojkar får inte gå i samma skolklass efter tolv års ålder och flickor undervisas heller inte av manliga lärare från den åldern. Det råder stor brist på kvinnliga lärare vilket gör att många flickor tvingas sluta skolan då.

SAK:s nuvarande ordförande heter Bengt Ekman och han har arbetat 37 år på Sida och nu senast fyra år på Afghanistanenheten då han regelbundet besökt landet. En var de ordinarie ledamöterna i SAK är Abdurrahman Toryalay, som kom till Sverige för att studera på Chalmers i Göteborg. Han har bland annat arbetat som ingenjör i Afghanistan och talar förutom sitt modersmål pashto även dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och svenska.

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .