Now Reading
Vem vill se vinstuttag i skolan?

Vem vill se vinstuttag i skolan?

  • Som väntat blev Centerpartiets partistämmobeslut gällande vinstuttag i friskolor att man alltjämt anser att dessa skolors ägare ska få ta ut vinst ur bolagen. Frågan man måste ställa sig är för vems skull man väljer att ta ett sådant beslut. Inom väljarkåren är omkring 80 procent för någon form av vinstuttagsbegränsningar inom välfärden rent generellt. Sannolikt skulle siffran bli ännu högre om man valde att fråga om skolorna i synnerhet.

Det finns inget stort väljarstöd för att tillåta den nuvarande dräneringen av de gemensamma resurserna. Problemet ligger i att man släppt marknadskrafterna lösa på något som i grunden inte är en finansiell marknad – ett aktiebolags huvudsakliga uppgift är faktiskt att tjäna pengar åt aktieägarna. Som det nuvarande systemet är utformat leder det till en rad oerhört negativa effekter för främst alla de kommunala skolor som tvingas att tävla på väldigt ojämna villkor. Lärare och rektorer över hela landet skriker sig hesa över dessa negativa effekter – och en allt större del av befolkningen börjar förstå att den nuvarande ordningen är ohållbar.

Men trots detta håller centern tillsammans med Moderaterna fast vid att bolagens ägare – bland annat en del utländska riskkapitalbolag – ska få ta grabbnävar med pengar ur landets skattkassa. För vems skull? Vi har konstaterat att det inte är för väljarnas skull. 

————————————————————————————————–

FÖR ATT LÄSA MER – PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN MAIA
Kontakta oss HÄR för att teckna en prenumeration
PRISER
Tre månader – 199kr
Halvår – 299kr
1 år – 499kr
1 år (e-tidning) – 399kr

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .
Scroll To Top