Now Reading
Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och flickor

Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och flickor

  • Våld mot kvinnor har förekommit i alla tider. Våld är inte bara fysisk och psykisk misshandel, det kan också vara hedersrelaterat våld, könsstympning, sexuella övergrepp och barnäktenskap. Zonta uppmanar alla att arbeta för att säkerställa en värld fri från våld mot kvinnor och flickor och att förhindra att flickor under 18 år gifts bort.

Lärare, skolpersonal och socialtjänst måste agera när de misstänker att barn far illa. Barn måste redan i förskolan få veta att det är förbjudet att misshandla någon. Flickor måste känna till vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Vi medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld. Vi måste våga göra orosanmälan till socialnämnden om vi misstänker att barn far illa.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap innebär att flickor inte har möjlighet att påverka sin framtid – så även i vårt land. Att giftas bort som barn är nästan alltid förknippat med olika lidanden, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt.
 
När ett samhälle stängs ner ökar våldet, eftersom utsatta personer ofta inte kan eller vågar söka hjälp. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld.
 
Zonta International uppmärksammar problemen under kampanjen Zonta says NO to violence against women. Den sammanfaller i tid med FN:s 16 dagar långa kampanj mot könsbaserat våld. Start 25 november, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, avslut den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter.
 
Statistiskt utsätts var tredje kvinna för fysiskt eller sexuellt våld. Låt 16 dagar mot kvinnovåld bli 365 dagar med kvinnofrid. Tillsammans kan vi förändra! Hjälper du till? Här i Uppsala gjordes 465 polisanmälningar år 2019 som gällde ”våld mot kvinna över 18 år”, siffror som väcker eftertanke! (Brå årsstatistik).
 
 
Cecilia Öberg och Anita Lehtonen, Uppsala Zontaklubb / Foto: Zohre Nemati
 
Zonta International är en ledande global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter, genom stödjande insatser och påverkansarbete. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .
Scroll To Top