Now Reading
Rent vatten och fria fiskvandringar i våra älvar

Rent vatten och fria fiskvandringar i våra älvar

  • Älvräddarna arbetar för att rädda Sveriges älvar och vattendrag genom att bland annat sprida medvetenhet om hur dammar påverkar ekosystemet. Christer Borg är generalsekreterare i Älvräddarna och tycker att det är positivt och otroligt inspirerande att engagemanget för våra älvar ökar.

Vi har mer än 11 000 dammar i våra svenska vattendrag, berättar Christer Borg och förklarar att dammar är som proppar i våra ådror.

– De hindrar fiskar och andra organismer att göra sina naturliga vandringar upp och ned i vattendragen. Det handlar om lekvandringar men också födosök och årstidsvandringar. I ett allt mer förändrat klimat utgör vandringshindren hot på så sätt att fisk inte kan ta sig till kallare delar av vattendraget.

En lösning kan till viss del vara att bygga fiskvägar, säger Christer, men det är extremt svårt att få sådana fiskvägar så bra så att det för fiskens del kan betraktas som en helt fri vandring. Ett annat problem som dammar i våra vattendrag för med sig är att dammarna hindrar naturliga sediment- och näringstransporter. De skadorna kan inte lösas med fiskvägar.
 

Det bästa med att vara engagerad i Älvräddarna är att få arbeta med miljöförbättringar, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna. Foto: Svanthe Harström
 
Ett mål som Älvräddarna har är att onödiga och uttjänta dammar utan viktig samhällsnytta ska avvecklas. Detta behövs för att den biologiska mångfalden ska stärkas, menar Älvräddarna.

– Det är ett arbete som sker på två fronter, de handfasta avvecklingarna ute i verkligheten och kanske viktigare, att opinionsbilda så att politiker och ”vanligt folk” förstår problemen med dammar och vitsen med att ta bort dem. På båda fronterna går det bättre och bättre, men otroligt mycket kvarstår i arbete både på ”riktigt” i naturen och vad gäller informationsarbete.
 
FN:s globala mål 6 är rent vatten och sanitet för alla. För att det målet ska kunna uppnås handlar det i Sverige främst om att komma till rätta med jord- och skogsbruk, som påverkar vattenkvaliteten negativt, säger Christer Borg.


– Internationellt är plast och mikroplast kanske den stora utmaningen.

 

Dammar hindrar fiskar och andra organismer att göra sina naturliga vandringar upp och ned i vattendragen, förklarar Christer Borg. Foto: Älvräddarna
 
De viktigaste miljöfrågorna globalt just nu tycker Christer Borg är klimatkrisen och situationen för biologisk mångfald.

– De hänger ihop på flera sätt. Dels påverkar klimatförändringarna biologisk mångfald negativt, dels finns det stora problem med vissa omställningsprocesser där vi ska gå över till förnybara produktionskällor för el och värme. Vattenkraft och utvinning av el och värme med skogs- eller jordbruksprodukter påverkar biologisk mångfald negativt. Vi måste alltså kunna ha två tankar och mängder av alternativa lösningar i huvudet samtidigt.
 
Just nu ser Älvräddarna över möjligheterna att med stöd av externa finansiärer kunna utföra en satsning på att avveckla en stor mängd dammar under perioden 2022–2037.
 
Utrivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån i Blekinge skedde den 1 juli i år. Händelsen följdes av människor från hela världen då organisationen Dam Removal Europe livesände på internet. Att denna typ av vandringshinder försvinner så att vi får en ökad biologisk mångfald i Sverige tycker Älvräddarna är mycket bra. Foto: Älvräddarna
 
Christers tre bästa miljötips:
1. Åk tåg istället för bil och flyg.

2. Ät mer vegetariskt, helst bara.

3. Minska konsumtionen av saker du egentligen inte behöver eller som du kan köpa begagnat.

 

 

Text: Maria Veneke Ylikomi

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .
Scroll To Top