Now Reading
Öppning för legalisering av abort i Mexiko

Öppning för legalisering av abort i Mexiko

  • För ett par veckor sedan fastställde Mexikos högsta domstol att kriminalisering av abort strider mot landets konstitution. En enig domstol fattade beslut i frågan som i det aktuella ärendet berörde endast en av landets delstater. Samtidigt innebär domen att domstolar även i de övriga delstaterna måste rätta sig efter Högsta domstolens avgörande, då dessa beslut har prejudicerande verkan.

Med anledning av detta tror nu många att avgörandet öppnar upp för att fler delstater kommer att tvingas tillåta aborter. Många menar också att det är en seger för den växande kvinnorättsrörelsens kamp. Domstolens beslut innebär inte att abort automatiskt blir lagligt i de övriga delstaterna. Istället måste frågan prövas av delstatliga domstolar – som vid sin bedömning måste utgå från Högsta domstolens beslut. Domen kommer att användas av aborträttsförespråkare för att utmana abortlagarna i många delstater. 

————————————————————————————————–

FÖR ATT LÄSA MER – PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN MAIA
Kontakta oss HÄR för att teckna en prenumeration
PRISER
Tre månader – 199kr
Halvår – 299kr
1 år – 499kr
1 år (e-tidning) – 399kr

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .
Scroll To Top