Now Reading
Om barn och Sverigedemokrater

Om barn och Sverigedemokrater

  • Små barn har ofta en tendens att avslöja familjens ensaker i fel sammanhang. Exempelvis dotterns bästis, som glatt berättar om alla de hälsoproblem som hennes mamma fått till följd av kraftig övervikt och ohälsosamt leverne i övrigt. Det hon säger är säkert helt sant, det vet både hon och jag. Problemet är inte sanningshalten – utan det opåkallade och naiva delandet av informationen. ”Varför ska jag inte säga det? Det är ju sant”. (Åsikterna i den här artikeln är skribentens egna)

Under mycket lång tid har konspirationsteorier om finansmannen George Soros förekommit flitigt i högerextrema kretsar runtom i världen. Soros har anklagats för allt från att ligga bakom flyktingkatastrofen 2015 till klimatförändringar och nu senast Black lives matter-rörelsen. Samtliga konspirationsteorier på temat har gemensamt att man hävdar att Soros huvudsyfte är att stjälpa marknader eller demokratier i syfte att utöka sin egen makt.

Konspirationsteorierna har alltså samma tema som andra klassiska antisemitiska vanföreställningar – exempelvis det påhittade dokumentet Sion vises protokoll – som bland antisemiter och högerextrema ses som ett bevis på just denna judiska världskonspiration för vilken Soros nu utpekas som ledaren.
 
Ofta uttalas inte ordet judar, istället har de i mer nutida konspirationsteorierna bytts ut mot ”globalister” – i sin tur en uppdatering av det gamla antisemitiska begreppet kosmopoliter. De två begreppen avser också just det judiska folkets världsomspännande gemenskap – i motsats till de högerextrema rörelsernas nationalistiska gemenskap. De inkluderar därmed också andra antydningar om det judiska folkets girighet och bristande lojalitet gentemot nationer.
 
Under de senaste åren har dessa konspirationsteorier internationellt flyttats fram från de mörka vrår där de tidigare dväljts och högt uppsatta politiker har gjort uttalanden som anspelat på Soros vilja att störta stater och ekonomier. De mest kända exemplen på detta torde vara Donald Trump – som hävdat att amerikanska medborgare som demonstrerat mot honom själv eller polisbrutalitet varit avlönade för detta av Soros – och Ungerns Viktor Orban, som legat bakom aggressiva valkampanjer där Soros använts som skräckpropaganda.
 
Nu har en högt uppsatt Sverigedemokrat ställt sig bakom samma konspirationsteorier och blandat upp det med ”vanlig” rasism.
 
I september avslöjade tidskriften Expo att styrelseledamoten för Sverigedemokraterna i Mölndal och nämndemannen för partiet i Göteborgs tingsrätt, Mari Herrey, spridit rasism, antisemitism och vit makt-propaganda via sitt konto på Twitter. Bland annat har hon spridit just en av de ovan nämnda konspirationsteorierna om George Soros, nämligen den att Soros ligger bakom BLM-rörelsen.
 
Mari Herreys försvar har främst handlat om att hon varit naiv och inte förstått att det hon spridit varit antisemitiskt, rasistiskt och så vidare. Hon tycks anse att hennes twittrande motsvarar tioåringen som avslöjar obekväma – men sanna – familjehemligheter.
 
Naturligtvis kan hon vara naiv, men genom denna naivitet har hon bara visat för omvärlden att hon – en högt uppsatt Sverigedemokrat – hyser antisemitiska vanföreställningar. Andra uttalanden från Herrey – hon har bland annat gjort åtskillnad på mörkhyade och svenskar – tyder på att problemet snarare är att hon har rasistiska åsikter. Inte att hon är naiv som delar med sig av dessa åsikter.
 
Kanske är det i någon mån positivt att Sverigedemokratiska företrädare öppet visar för allmänheten att man tror på samma konspirationsteorier som bland andra nazisterna framgångsrikt utnyttjat tidigare. Att hon också – med hjälp av sin ställning och sitt ämbete – kan ha bidragit till att övertyga andra om judarnas inneboende illvilja borde vara nog för att för alltid hindra henne från en fortsatt politisk karriär. Naiviteten nullifierar nämligen inte antisemitismen. Den är bara ännu en anledning till att hon borde hållas borta från allt vad maktutövande heter.
 

 
Text: Karl-Johan Svensson / Foto: Niccolò Caranti

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .