Now Reading
NMR förbjuds i Finland – men kommer det att få någon effekt?
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

NMR förbjuds i Finland – men kommer det att få någon effekt?

  • Finlands Högsta domstol har nyligen beslutat att Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, är en olaglig organisation och måste upplösas. Den nazistiska organisationen finns också i Sverige och många debattörer har sedan det finska avgörandet talat sig varma för att ett liknande förbud borde införas i Sverige. (Åsikterna i artikeln är skribentens egna)

Denna önskan är fullt förståelig med tanke på de trakasserier och det våld som många svenskar idag utsätts för av sympatisörer till denna omänskligt ondskefulla ideologi.
 
Den första spontana tanken för många är just den. Kan de, kan vi. Enkelt så. Det finns dock en del knepiga problem för den som vill att Sverige ska kopiera förbudet.
 
Det första och främsta hindret är den svenska föreningsfriheten. ”Men den behöver ju inte gälla kriminella och nazister, de följer ju inte spelreglerna själva!” är en parafras på de vanligaste invändningarna mot detta resonemang. Det är i sak riktigt, de följer inte spelreglerna. Problemen dyker upp när man ska definiera begreppen. Hur stor andel av en sammanslutning måste vara kriminell för att föreningen ska betraktas som kriminell? Inte ens i de mest hårdföra MC-gängen är samtliga medlemmar dömda för brott. Ska man bestämma en procentsats av organisationen som får utgöra gränsvärde?
 
Själv gillar jag att cykla mountainbike. Vi ponerar att jag startar en cykelklubb och direkt får hundra medlemmar. Kul! Då kan vi cykla tillsammans och ha hjälp av varandra om det sker olyckor eller missöden i skogen.
 
Tråkigt nog visar det sig att flera av medlemmarna tidigare är dömda för olika former av brottslighet. Om man slår ihop alla typer av brott är det inte mindre än 10 av medlemmarna som under de senaste tio åren lagförts för brott. Är då min cykelklubb en kriminell organisation? 10 % av medlemmarna är ju i någon mån att betrakta som kriminella. Varje år lagförs nämligen ungefär 100 000 olika personer för brott i Sverige, det vill säga en procent av befolkningen.
 

NMR, Nordiska motståndsrörelsen, i en demonstration i centrala Stockholm den 12 december 2016.
Foto: Frankie Fouganthin
 
Eller ska man rikta in sig på vilken typ av brottslighet som ska leda till att en förening eller organisation betraktas som kriminell? Om en av medlemmarna i min hypotetiska cykelklubb är dömd för narkotikalangning; är vi då ett narkotikasyndikat?
 
Gränsdragningen mellan ickekriminella och kriminella organisationer måste vara 100 % tydlig om det ska kunna lagstiftas om det. Det måste finnas vad som i rättsväsendet kallas för objektiva rekvisit, det vill säga ”om X inträffar innebär det Y”, annars riskerar man att hela rättssäkerheten sätts ur spel till förmån för en ren bedömningssport för de tjänstemän som ska bevilja föreningstillstånd (eller hur man nu tänkt sig det praktiska). Denna gränsdragning är svår att tänka sig. För att inte säga omöjlig. Förmodligen finns det ingen rimlig väg för att framgångsrikt förbjuda kriminella organisationer.
 
Men antidemokratiska föreningar då? ”De vill ju störta demokratin!” är ett vanligt argument för att förbjuda nazistiska organisationer och det är också detta argument som finska HD vilar sin dom på. Och så är det förstås, NMR vill avskaffa demokratin. Som tur är får man också både tycka och säga detta i Sverige, som ju är en demokrati. De flesta känner till att yttrandefrihet är en av de demokratiska grundstenarna. För att inte tala om åsiktsfrihet, ingen vill ju ha en tankepolis. Oavsett vilka medel man vill använda för att visa demokratins överlägsenhet, torde det rimliga vara att använda demokratiska metoder.
 
Till syvende og sidst kan man räkna med att finska NMR snart kommer att återuppstå i nytt namn. Kanske har de till och med den finska motsvarigheten till ett organisationsnummer och postadress. Det är själva organisationen som förbjudits, inte medlemmarnas åsikter, och så fort alla medlemmar lämnat organisationen för att gå över till en ny har finska HD:s avgörande ingen betydelse längre. Det är en förening utan medlemmar som är förbjuden, och det åstadkommer just ingenting så länge det fortsätter att finnas nazister.
 
Det finns bara en möjlig väg för samhället att bekämpa exempelvis NMR och det är att fullt ut utnyttja de medel som idag redan finns på plats, dvs social stigmatisering, utbildning, motdemonstrationer, demokratiska val, utdela straff för de brott som begås av medlemmarna, etc. Det finns ett engelskt talesätt som lyder ”there’s more than one way to skin a cat”. Det finns flera olika sätt att uppnå det mål man eftersträvar.
 
Vi andra – ickenazisterna – är många fler och det vapen som äkta demokrati utgör ska inte underskattas.

 

 
Text: Karl-Johan Svensson / Foto: Bill Oxford

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .