Now Reading
Minoritetsstress – kan leda till ohälsa
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

Minoritetsstress – kan leda till ohälsa

  • I TV-programmet Go'kväll i förra veckan, då Pia Herrera var programledare, intervjuades psykologen Hanna Wallensten om begreppet minoritetsstress. Båda har sitt ursprung i andra länder än Sverige och har en annan hudfärg än den vita. Hanna Wallensten är en av få psykologer som arbetar med minoritetsstress relaterad till hudfärgsnormer, och hon påstår att den som upplevt minoritetsstress under lång tid till slut kan drabbas av psykisk ohälsa.

Att känna sig stressad är inte ovanligt, men vad är då minoritetsstress? Ordet finns inte i våra ordlistor, men alla vet vad stress innebär och likaså vad minoritet betyder. RFSL förklarar så här: ”Att som del av en minoritetsgrupp vara utsatt, eller behöva vara på sin vakt och beredd på att bli utsatt eller ifrågasatt, leder för många till en psykosocial stress. Det är den stressen som av forskare kallas minoritetsstress.”

Begreppet minoritetsstress kommer från HBTQ-rörelsen – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner – och grundar sig på forskning om varför dessa personer ofta känner sig utsatta och behöver vara på sin vakt mot okunskap, hat, trakasserier, fördomar och våld. Sara Sjölander, som är projektledare på Flicka plattformen och själv tillhör en minoritet, säger att dessa personer hela tiden behöver passa på sitt beteende. De vet med sig att friktion kan uppstå när eller var som helst, och att de som hör till minoritetsgrupper ofta går runt i lite av ett orosmoln.
 

Psykologen Hanna Waldensten har specialiserat sig på minoritetsstress. Foto: Talarforum/Pressbild
 
Små så kallade mikroaggressioner, som kanske inte alls upplevs så av den som utför dem, kan uppfattas som påhopp av den som är i minoritet. Det kan vara påpekanden eller frågor som ofta upprepas: ”Var kommer du ifrån? Du pratar ju bra svenska. Vilket lockigt hår du har!” Den som ställer frågan eller gör påpekandet kanske inte alls menar illa, men den tilltalade – som inte vill bli påmind om sitt annorlunda ursprung – känner sig kränkt.
 
I TV-programmet får psykologen frågor av programledaren som känner igen sig i många av de problem som tas upp – negativa omdömen på bussen, förminskande kommentarer om utseendet, diskriminering i arbetslivet och mycket annat som hör till vardagslivet för dem med en annan hudfärg. Allt det där kan enligt psykologen leda till att vederbörande hamnar i konflikter, för-minskar sig själv, får negativa tankar, psykisk ohälsa, sjukskrivning och mycket annat.
 
I Stockholms län tillhör 30 procent av invånarna någon synlig minoritet och bryter därmed normen för hur en svensk ser ut. Därför driver länsstyrelsen ett projekt som heter Vidga normen, och på hemsidan står det: ”Genom Vidga normen i praktiken vill vi synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av svenskar som inte är vita. Vårt syfte är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen.” Hanna Waldensten har nu knutits till detta projekt och hoppas kunna minska den diskriminering på arbetsmarknaden som orsakas av hudfärg.
 
Vidga normen-podden skriver: ”I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg.”

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .