Now Reading
Malin tog fram färdplaner för ett fossilfritt Sverige

Malin tog fram färdplaner för ett fossilfritt Sverige

  • – Tillsammans med min chef processledde jag de 22 branscher som mellan 2018 och 2020 tog fram färdplaner för fossilfrihet. Nu jobbar vi med genomförandet av dem! berättar Malin Strand, civilingenjör som just nu bor i Florens, för tidningen Maia.

Malin Strand säger att hennes intresse för att värna jordklotet alltid har funnits, men det tog fart på ett mer konkret sätt när hon som student började engagera sig inom Ingenjörer utan gränser och insåg att man verkligen kan göra skillnad som ingenjör.

– Då var fokus solceller i Tanzania som ger både ren el och en möjlighet för barn att lära sig läsa, på grund av att de fick ljus till kvällen. Då var solceller relativt dyrt och idag är el från solceller den billigaste elen på flera platser på jorden, och på många platser i fattiga länder i till exempel Afrika finns det gott om sol.

Tidningen Maia ber Malin Strand att förklara på ett enkelt sätt för tidningens läsare hur Sverige ska bli fossilfritt.

– Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Fordonen elektrifieras i snabb takt och med Sveriges fossilfria el är det en effektiv lösning för att minska utsläppen. Även olika biodrivmedel, såsom biodiesel som kan tankas i helt vanliga dieselbilar, är en smidig lösning och tack vare att vi kan använda restprodukter från den svenska skogen kan dessa produceras på ett hållbart sätt i Sverige. Sedan behöver vi förstås också fler transporter som går på tåg och sjöfart.
 
När det kommer till industrin tycker Malin att det är glädjande att se att så många branscher nu har planer för hur de ska bli fossilfria senast 2045.

– Stålbranschen kan med hjälp av vätgas istället för kol producera fossilfritt stål, cement kan göras klimatneutralt genom att fånga in rökgaserna och gruvorna ska använda sig av elektrifierade och automatiserade truckar.
 

”Idag är el från solceller den billigaste elen på flera platser på jorden”, berättar Malin.
 
Malin Strand arbetar sedan fyra år tillbaka som projektledare på Fossilfritt Sverige och det är fortfarande det roligaste jobbet hon kan tänka sig.

– När jag började hade jag ingen aning om vad det nya regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige skulle bli för sorts aktör, men det lockade mig att få jobba med flera sorters industrier och att få vara en ny typ av aktör mellan industrin och politiken.
 
Malin fortsätter förklara att jobbet är väldigt kul, men också en stor utmaning. Hon trivs med att vara med och bidra till inte bara ett fossilfritt Sverige utan även en stark industri, nya innovationer och fler jobb.

– Trots att vi är tillsatta av regeringen har vi en väldigt flexibel och fri roll. Vi är ett väldigt litet kansli samtidigt som behovet av vår typ av problemlösning är stor. Det betyder att vi har lyxen att kunna prioritera enbart projekt och insatser där vi verkligen kan göra skillnad och påverka. Det är dessutom väldigt motiverande att det är så många företag, kommuner och politiker som verkligen uppskattar vårt samarbete med dem.
 
Malin Strand och hennes chef Svante Axelsson har hamnat på Aktuell Hållbarhets lista över Hållbarhetsmäktigaste 2021. Tidningen Maia passar på att gratulera.

– Tack! Ja det är kul att Fossilfritt Sveriges arbete uppmärksammas och att komma på en sådan lista, men den riktiga energin kommer från det arbete vi gör och att känna att det jag bidrar till gör skillnad!
 
Malin tycker att lyhördhet, flexibilitet och tillit definierar ett bra ledarskap. När det gäller viktiga komponenter i ett bra lagarbete tycker hon att det är viktigt att det är högt i tak så att alla vågar ställa både lätta och svåra frågor.

– Det är viktigt att det gemensamma syftet är tydligt för alla och att gruppen gemensamt kan känna att det är okej att pröva sig fram.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .