Now Reading
Little Boy – rart namn på fruktansvärt vapen
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

Little Boy – rart namn på fruktansvärt vapen

  • I förra veckan var det en dyster minnesdag. Den 6 augusti 2020 var det 75 år sedan USA släppte världens första atombomb över staden Hiroshima i Japan. Bomben hade det oskyldiga namnet Little Boy.

Andra världskriget började 1939 och avslutades 1945. Den 8 maj varje år brukar kallas ”segrardagen” till minne av att andra världskriget tog slut då, men det är en sanning med modifikationer. Kriget i Europa var slut men kampen mellan USA och Japan var inte över. USA hade gått in i kriget i december 1941 då Japan anföll den amerikanska flottan, och Tyskland och Italien ställde sig på Japans sida. När fred slöts i Europa fortsatte kriget några månader mellan USA och Japan och den amerikanske presidenten Truman krävde förgäves att Japan skulle kapitulera villkorslöst.

Det amerikanska så kallade Manhattanprojektet innebar att USA i början av 1945 hade tre atombomber klara och i mitten av juli 1945 provsprängdes en av dem, Besten. Med lyckat resultat! Robert Oppenheimer, mannen bakom Manhattanprojektet, citerade då en hinduisk skrift: ”Nu har jag blivit döden, världars förstörelse.” Eftersom Japan inte kapitulerade beslöt USA att gå till verket. Fyra japanska städer hade satts upp på listan som mål för bombningen och den översta var Hiroshima som också valdes. Flygplanet Enola Gay startade den 5 augusti sin färd mot Japan med atombomben Little Boy ombord.
 
Klockan 8.15 Hiroshimatid den 6 augusti fälldes bomben och fyrtiotre sekunder senare detonerade den på ungefär 600 meters höjd. En av piloterna berättade:
 

”Det var som att se en fotoblixt. Det var som att sitta på kanten av ett askfat, som någon slog till med full kraft med ett baseballträ. Planet for som ett löv för vinden.”

 
Alla som fanns inom en kilometers omkrets från explosionscentrum dödades omedelbart av den radioaktiva strålningen
 
Hur många som dog i Hiroshima finns ingen exakt uppgift om men mellan 90 000 och 150 000 brukar nämnas och 90 procent av alla hus förstördes. Hur många som dött av skadorna genom åren vet ingen heller. Den 9 augusti 1945 klockan 11.02 fälldes en ny atombomb, Fat Man, över staden Nagasaki och omkring 75 000 människor beräknas ha omkommit.
 
Ordet hibakusha, som bara finns på japanska, betyder ”människor som drabbats av en explosion” och alla som överlevde atombombsexplosionerna i Japan omfattas av denna benämning. Genom att studera dem har man fått kunskap om långtidsföljderna av radioaktiv strålning. Mottot för dem som tillhör hibakusha är: ”Förlåt, men glöm aldrig.” Japan kapitulerade villkorslöst den 15 augusti och freden undertecknades formellt den 2 september 1945. Andra världskriget var äntligen slut.

 

 

Text: Birgitta Markendahl

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .