Redaktionen

Chefredaktör/ansvarig utgivare
Petter Löfving

Reportrar
Maria Veneke Ylikomi
Kevin Maher
Birgitta Markendahl
Ylva Liljeholm
Mats Hermansson
Tilda Röding

Kundtjänst
Maryam Kaminska

Administration
Leonard Makole

Försäljning
Jonas Rådström
Kim Ohvo

MEJLA

info@tidningenmaia.se

 

 

RING

072-853 42 72

INFO

Ägare:
Öfre Slotts Media AB

Tryck:
Bold Printing Mitt, Sundsvall

Distribution:
Postnord, B-posttidning