Redaktionen

Chefredaktör/ansvarig utgivare
Petter Löfving

Reportrar
Maria Veneke Ylikomi
Kevin Maher
Birgitta Markendahl
Ylva Liljeholm
Mats Hermansson

Kundtjänst
Maryam Kaminska

Administration
Leonard Makole

Försäljning
Jonas Rådström
Kim Ohvo

MEJLA

info@tidningenmaia.se

 

 

RING

072-853 42 72

INFO

Ägare:
Öfre Slotts Media AB

Tryck:
Bold Printing Mitt, Sundsvall

Distribution:
Postnord, B-posttidning