Det är vi som gör tidningen Maia

Anna Löfving
Chefredaktör/ansvarig utgivare

Maria Veneke Ylikomi
Reporter

Karl-Johan Svensson
Reporter

Kevin Maher
Reporter

Birgitta Markendahl
Reporter

Klara Löfving
Redaktör, webb/sociala medier
MEJLA

info@tidningenmaia.se

 

 

RING

072-853 42 72

INFO

Ägare:
Öfre Slotts Media AB

Tryck:
Bold Printing Mitt, Sundsvall

Distribution:
Postnord, B-posttidning

Maryam Kaminska
Kundtjäst

Leonard Makole
Administration

Jonas Rådström
Försäljning

Kim Ohvo
Försäljning