Now Reading
Klimatarbete högt upp på FN:s agenda
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

Klimatarbete högt upp på FN:s agenda

  • Arbetet med att skydda vår planet stod högt upp på agendan vid öppnandet av FN:s generalförsamling i New York förra veckan.

”Vi kommer att skydda vår planet. Utan ett mer målinriktat agerande kommer vi att fortsätta att göra vår planet fattigare, med mindre biologisk mångfald och färre naturtillgångar. Vi kommer att få se fler miljöhot och klimatrelaterade problem, bland annat naturkatastrofer, torka, ökenutbredning, livsmedelsbrist, vattenknapphet, skogsbränder, höjd havsnivå och utfiskning av världshaven. Tiden för handling är nu.”

Ovanstående är ett utdrag ur den deklaration som skrevs under av FN:s stats- och regeringschefer vid högnivåmötet som hölls på den internationella fredsdagen måndagen den 21 september. Sveriges statsminister Stefan Löfven deltog digitalt i mötet. Deklarationen innehåller tolv löften. Att skydda planeten är ett löfte. Att stärka FN – som i år fyller 75 år – och att främja det digitala samarbetet är ytterligare två löften.
 
”Bekämpa klimatförändringarna” är mål nummer 13 bland FN:s 17 globala mål. Den 24 september ägde ett högnivåmöte rum som handlade om klimatambitioner. FN:s generalsekreterare António Guterres inledde sitt tal med att betona allvaret i situationen.

– Världen har hög feber och brinner upp. Klimatstörningar är dagliga nyheter, från förödande skogsbränder till snabba översvämningar. Skadorna på människor och miljön är enorma.
 

Mot bakgrund av att världsorganisationen FN fyller 75 år under 2020 antogs i förra veckan en deklaration av FN:s stats- och regeringschefer. Deklarationen innehåller tolv löften, varav ett är att skydda planeten. På bilden syns Fulufjällets nationalpark. Foto: Tomas Franklin/Naturvårdsverket
 
Guterres uppmanade alla ledare, regeringar, företag, finansiärer, civilsamhället och ungdomar att agera på tre punkter.

– Tre brådskande prioriteringar med början idag. För det första behöver vi hållbara återhämtningsplaner efter covid-19 som hanterar klimatförändringar. För det andra behöver vi skydda våra ekonomier och samhällen genom att agera i linje med vad vetenskapen säger oss. Och för det tredje måste vi prioritera de mest utsatta människorna i våra samhällen.
 
Öppnandet av FN:s generalförsamling skedde i år till stor del digitalt. Sveriges FN-ambassadör Anna Karin Eneström var på plats i New York, men berättade för TV4 att stats- och regeringschefer, utrikesministrar och andra som höll de nationella anförandena deltog via en skärm. Under våren 2020 jobbade de flesta i FN hemifrån. Detta gjorde att arbetet till viss del blev mer effektivt än förr, menar ambassadör Anna Karin Eneström.

– Det var möten som ordnades från FN:s sida, men också många möten som ordnades från olika medlemsstaters sida. Och på något sätt gav de här tekniska plattformarna oss också möjlighet att kunna ha ministrar och högnivådeltagande från hela världen. Möten som tidigare tagit flera månader att ordna gick att ordna på någon vecka. Så det fanns både för- och nackdelar med att ha de här virtuella plattformarna.
 

 

Text: Maria Veneke Ylikomi / Foto: Sofia Tiger/Naturvårdsverket

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .