Now Reading
Hållbarhetstrender 2021

Hållbarhetstrender 2021

  • Aktuell Hållbarhet presenterade förra veckan hållbarhetstrender inför det nya året 2021. Cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och perspektivtäthet är några av trenderna.

Den cirkulära ekonomin är en av de trender som presenterades av Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet, och Catrin Offerman, innehållsproducent på Di-gruppen (Dagens industri) i webbsändningen Hållbart Näringsliv. 

– Det har pratats otroligt länge om den men nu ser vi att den börjar realiseras, inte minst när IKEA börjar köpa in begagnade möbler och sälja tillbaka begagnade möbler som är ”remade”, på något sätt uppfixade och pimpade. Då börjar den cirkulära ekonomin hända, tänker jag, säger Mikael Salo.

Maria Sunér Flemming, vd för Svemin, menar att bevarande av renlavar är en utmaning eftersom de växer väldigt långsamt. Hon framhäver behovet av att hitta metoder för att restaurera renlavar.
 
Biologisk mångfald är ytterligare en trend som lyfts fram. Catrin Offerman nämner i sändningen att vi i somras fick ett direktiv från EU om att vi nu måste börja göra något åt biologisk mångfald på riktigt.

– Bara för någon månad sedan signade 64 regeringschefer från hela världen, verkligen över hela jordklotet, en handlingsplan. Det här behöver vi göra för att säkra att vi inte har artutrotning på samma sätt som vi har haft hittills.
 
Svemin, branschorganisationen för den svenska gruvnäringen, har utvecklat en färdplan för sitt arbete med biologisk mångfald som de kallar för ”Mining with Nature”.

– Vi såg att 2020 skulle bli ett superår för just biologisk mångfald. Vi hade arbetet med FN-konventionen och vi har också de initiativ som tas på EU-nivå, säger Maria Sunér Flemming, vd för Svemin.
 
Nora Bavey är general partner på investmentbolaget Unconventional Ventures. Hon har ett stort engagemang i mångfaldsfrågor. Foto: Unconventional Ventures
 
Perspektivtäthet (en mångfald av perspektiv) är ytterligare en trend som lyfts fram av Aktuell Hållbarhet. Nora Bavey, general partner på investmentbolaget Unconventional Ventures, förklarar att bolaget fokuserar på underrepresenterade såsom kvinnor, LGBT-personer och grundare som har annan etnisk bakgrund. Unconventional Ventures har tillsammans med bland annat Tillväxtverket tagit fram en rapport om nordiska startupinvesteringar. Rapporten pekar ut outnyttjad potential och uteblivna affärsmöjligheter framför allt i techbranschen.

– Vi i Sverige allokerar ungefär 1 % av tillgängligt kapital till kvinnligt grundade bolag. Det säger sig självt att den framtid vi bygger är inte hållbar. Vi bygger inte produkter och tjänster för alla men framför allt är den framtid vi bygger oerhört ojämlik.
 
”Elektrifieringsracet har börjat”, säger Jörgen Wedefelt, chef för Audi Sverige. Foto: Audi Sverige
 
Elbilar lyfts fram som en trend bland annat av Jörgen Wedefelt, chef för Audi Sverige.

– Racet har börjat, så för dem som ännu inte har startat gäller det att se till att skaffa både viljan och de finansiella musklerna för det måste man hänga med på nu, tror jag, för den här utvecklingen går fort.
 
”Vi ser en efterfrågan på flervåningshus i trä”, säger Anders Carlsson, teknik- och FoU-chef på Derome. Foto: Derome
 
Trä och byggande i trä lyfts fram som en trend av Anders Carlsson, teknik- och FoU-chef på Derome. Derome har som mål att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.

– Derome har över 70 år på nacken. Vi har hela kedjan i koncernen, från skog till färdigt hus, och vi har aldrig sett en så stor efterfrågan på sågad vara och byggande i trä. Vi ser också en efterfrågan på flervåningshus i trä, säger Anders Carlsson, och framhäver att trä är ett väldigt klimatklokt byggnadsmaterial.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .