Now Reading
Hållbara städer
KAMPANJPRIS! Få Maia i brevlådan i tre månader – betala endast 100 kronor! Prenumerera här!

Hållbara städer

  • Städer spelar en viktig roll i skyddet av vår biologiska mångfald. Det menar Sweco, som i en ny rapport lyfter fram vikten av att planera in biologisk mångfald i stadsbilden.

Sweco är en konsultfirma som erbjuder tjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har lanserat initiativet Urban Insight som strävar efter att ge en inblick i hållbar stadsutveckling i Europa, ur medborgarnas perspektiv. Urban Insight har varje år ett nytt tema. Temat för år 2020 är klimatåtgärder.
 

Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer. Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén
 
Den senaste Urban Insight-rapporten visar hur det är möjligt att göra städer till en positiv kraft för biologisk mångfald. Rapportens författare är Tarja Ojala från Lahti i Finland och Ishbel Campbell från London i Storbritannien. Båda har flera års erfarenhet inom området stadsekologi.
 
Biologisk mångfald i städer är, menar Ojala och Campbell, ett värde som länge har varit underskattat. De lyfter i rapporten fram bland annat Tysklands huvudstad Berlin och Belgiens huvudstad Bryssel som goda exempel när det gäller bevarandet av biologisk mångfald. I Berlin finns ett stort antal häckande fåglar och mer än 17 olika arter av fladdermöss. Mer än hälften av Belgiens flora finns i Bryssel.
 
FN:s globala mål nummer 11: Hållbara städer och samhällen.
 
Att kontakten med en naturlig miljö är något som påverkar människors hälsa, både fysisk och mental hälsa, är något som Ojala och Campbell betonar i rapporten. Dessutom kan en rikare vegetation – fler växter – både rena luften och ta bort buller. Enligt rapporten är gröna tak en bra lösning som ger en mängd fördelar. Gröna tak kan till exempel absorbera regn, vilket i sin tur kan minska risken för översvämningar. Gröna tak kan dessutom minska energikostnaderna eftersom de isolerar byggnaderna bättre mot både kyla och värme.
 
”Hållbara städer och samhällen” är FN:s globala mål nummer 11. Två delmål är att minska städernas negativa miljöpåverkan och att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.
 
Rådet för hållbara städer är ett forum som inrättades av Sveriges regering i december år 2017. Rådets uppgift är att bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Ordförande för Rådet för hållbara städer är Helena Bjarnegård, som även är Sveriges första ordinarie riksarkitekt, anställd av Boverket. I en intervju med Skanska uttrycker Helena Bjarnegård en förhoppning om att Sverige ska bli en modig förebild inom arkitektur, ”att vi vågar se det långsiktiga perspektivet och att vi blickar framåt”.
 

 
Text: Maria Veneke Ylikomi / Foto: Sweco

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .