Now Reading
Gårdstomten blev en jultomte

Gårdstomten blev en jultomte

  • Den välkända dikten Tomten är skriven av författaren Viktor Rydberg som vid den tiden var journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Dikten publicerades år 1881 i nummer 8 av veckotidningen Ny Illustrerad Tidning.

Det var en veckotidning som utkom mellan åren 1865 och 1900 och bland annat innehöll biografier, recensioner, dikter och – som namnet lovade – många illustrationer. En speciell grafisk ateljé knöts till tidningen, vilket kom att få stor betydelse för bildens utveckling inom pressen. År 1900 gick Ny Illustrerad Tidning upp i tidningen Ord och Bild som började ges ut då och fortfarande utkommer.

Såhär lyder de första raderna av Tomten:
 
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

 
Viktor Rydberg hade vid ett tillfälle lovat Ernst Beckman, chefredaktör för Ny Illustrerad Tidning, att komma med ett bidrag – helst något som gick att illustrera. Rydberg skickade sin dikt Tomten till redaktören och talade också om hur han ville ha den illustrerad. Han önskade att tomten skulle ha skägg och hätta. Rydberg skrev: ”Vore jag illustratör och finge själv välja, toge jag till ämne tomten stående utanför ladugårdsdörren, tankfullt stirrande på månen. Där hade vi även ett vinterlandskap att framställa.”
 
Konstnären Jenny Nyström var en känd illustratör som från år 1880 var medarbetare i Ny Illustrerad Tidning. Hon fick uppdraget att illustrera Rydbergs dikt och lyckades alldeles utmärkt med detta. Sin egen pappa Daniel valde hon som förebild och uppmanades av Rydberg att framställa tomten mer som en människa än som ett väsen. Författaren blev mycket nöjd med resultatet och likaså publiken, som nu för första gången fick veta hur en tomte egentligen skulle se ut. Jenny Nyström blev känd i vida kretsar, och både dikten och illustrationen kom att bli en sinnebild för den svenska julen. Från början var inte dikten tänkt som en juldikt, men med tiden har Jenny Nyströms tomtefigur blivit en jultomte i stället för en gårdstomte.
 
För Viktor Rydberg var tomten ett odödligt väsen som ser människorna födas, leva och dö, och han funderar över varifrån de kommer och vart de tar vägen. Vad är döden? Det är en gåta som tomten grubblar mycket över samtidigt som han sköter sina sysslor och vakar över både människorna och djuren på gården.
 
Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .