Now Reading
Den långa franska kampen mot religiösa symboler – vems frihet ska värnas?

Den långa franska kampen mot religiösa symboler – vems frihet ska värnas?

  • I slutet av 1800-talet började man i Frankrike jobba mot införandet av vad man kallade laïcité, ett uttryck för sekularism. På den tiden siktade begreppet och principen mot att den katolska kyrkan inte skulle ha något inflytande på statens angelägenheter. 1905 beslöts om en uppdelning mellan kyrka och stat – omkring 100 år innan vi i Sverige genomförde samma reform.

Tankesättet går att spåra hela vägen tillbaka till franska revolutionen, då man innan dess såg kungen som ett slags världslig representant för gud. Flera religiösa grupper kom också att fly från det religiösa förtrycket i det postrevolutionära Frankrike till det betydligt friare USA, som ju blev fritt från engelsk överhöghet vid samma tid som den franska revolutionen raserade feodalismen – som även den uppgavs vara baserad i gudomlig vilja.

————————————————————————————————–

FÖR ATT LÄSA MER – PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN MAIA
Kontakta oss HÄR för att teckna en prenumeration
PRISER
Tre månader – 199kr
Halvår – 299kr
1 år – 499kr
1 år (e-tidning) – 399kr

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .