Now Reading
Debatten om friskolorna skiftar karaktär – pragmatism skapar otippad allians

Debatten om friskolorna skiftar karaktär – pragmatism skapar otippad allians

  • I förra veckans Maia nämndes de senaste veckornas diskussioner kring det svenska systemet för friskolor. Sedan dess har debatten på många håll skärpts – på ett positivt sätt. Många har gemensamt mejslat fram vilka delar av det svenska systemet som skulle behöva ändras på. I denna stora grupp pragmatiker finns liberaler, libertarianer, konservativa och folk från vänsterhåll representerade. Alla har de det gemensamt att de anser det nuvarande systemet vara djupt orättvist till de kommunala skolornas nackdel.

Man har då kommit fram till att diskussionen framöver bör bygga på delvis nya begrepp. En åtskillnad bör göras mellan vinstdrivande och idéburna skolor, alltså alla de friskolor som har som huvudsakligt syfte att fylla tomrum i den svenska utbildningsvärlden. En idéburen friskola kan vara den judiska Hellelskolan i Stockholm eller de muslimska skolor som finns runtom i landet, det kan vara skolor med waldorfpedagogik eller – som i min egen hemstad – skolor med finska som huvudsakligt undervisningsspråk. De har gemensamt att de inte har som huvudsakligt syfte att tjäna pengar.

Sedan finns då de andra, de vinstdrivande skolorna. Många tänker att de också drivs av en vilja att bedriva god utbildning, att de bara vill väl och att de visar bra resultat. Om detta finns mycket redan skrivet, och vartenda resonemang landar i en enda fråga: pengar. Pengar från kommunerna som inför öppen ridå slussas vidare till de som investerat i bolaget bakom skolan. Det kan vara staten Kuwait, som fram till nyligen varit storägare i en av friskolekoncernerna, det kan vara riskkapitalbolag i skatteparadis. Kanske Kinas kommunistiska parti? Så fort handeln med friskolans aktier bedrivs offentligt öppnar det för aktieägare som kräver ekonomiska resultat av skolan. Om dessa krav inte möts är det aktieägarna som bestämmer hur man ska komma tillrätta med det. Kanske sparka rektorn för att anställa en ny som förstår att jobbet går ut på vinstmaximering!
 
Det är denna andra grupp, de vinstdrivande friskolorna, som driver på en försämring av de kommunala skolorna. Även om detta finns spaltkilometer skrivet vid det här laget. De enda som fortfarande förnekar att så är fallet är i princip knutna till Friskolornas riksförbund eller Svenskt Näringsliv. I argumentationen härifrån har man nu börjat se en skiftning. Där man tidigare försökt visa på fördelarna med det nuvarande skolsystemet har man nu hänfallit åt att sätta kommuniststämpel på de som säger emot, däribland en skribent på Svenska Dagbladet. Man hånar den kommunala skolans resultat och man hånar de som tycker att en rättvis skola är något eftersträvansvärt.
 
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund, raljerade på Twitter över att hon skulle gå till en kemtvätt som är ett vinstdrivande aktiebolag och kanske till en frisör som också drivs som ett vinstdrivande aktiebolag. Hon tog senare bort tweeten, men resonemanget talar sitt tydliga språk. En frisör startar inte frisersalong av välvilja mot sina kunder, utan för att tjäna pengar. En skola startar man inte av omsorg för barnen, det gör man för att tjäna pengar.
 
Optimist, som jag är, tolkar jag detta försök till gyttjebrottningsdiskussion som ett sista försök till försvar innan en förändring tvingas fram av denna enade grupp med så stor – nästan orimligt stor – politisk bredd.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .