Människan

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelsta


Under 30 år pågick en unik utbildnings- och demokrativerksamhet på Fogelsta säteri utanför Julita i…

I Fogelstagruppens anda

Huset Lilla Ulfåsa utanför Julita i Sörmland är ett demokratiskt minnesmärke. Här verkade Fogelstadgruppen med…

Anders Hansen lyfter på motorhuven till själens maskineri

Anders Hansen är ett välkänt namn för både läsare och tv-tittare. Han är psykiater och…

En ”extended family” har flyttat in på Gården

En har bott i kollektivhus i många år, en annan provar för första gången. Någon…

Stens värld är både liten och stor


I mars flyttade författaren och fotografen Sten Lundberg tillbaka till Mariefred efter 40 år i…

Möt mig med ADHD rätt

När jag berättar om min gymnasietid för personer som har samma diagnos som jag, dvs…

Framtiden finns på landsbygden


Runt om i Sverige finns uppskattningsvis 200 000 hus som står tomma och övergivna. Några i…

Allt färre utsätts för brott men polariseringen ökar


Samhällsklyftorna ökar på många olika sätt. Det man oftast pratar om är att det ekonomiska…

Ruth skriver ”intelligent feelgood” på heltid

Det är snart december när jag möter den brittiska – men i Sverige bosatta –…

Min mystiska syster Åsa
Jag brukar kalla henne min mystiska syster eftersom det är svårt att veta vad som…