Mångfalden

Minoritetsstress – kan leda till ohälsa

Att känna sig stressad är inte ovanligt, men vad är då minoritetsstress? Ordet finns inte…

Ett oerhört tolerant samhälle – i fullskaligt krig

Tekeste Negash är professor emeritus vid Högskolan Dalarna. Han växte upp i Eritrea under kejsartiden…

Den vindlande vägen till Vita Huset

Med valet till vicepresident bröts ännu fler glastak. I ett slag blev Kamala Harris den…

Val i Myanmar – men blir det bättre?

Valdeltagandet bedöms ha varit högt, och inte mindre än ett 90-tal olika partier ställde upp…

Om barn och Sverigedemokrater

Under mycket lång tid har konspirationsteorier om finansmannen George Soros förekommit flitigt i högerextrema kretsar…

Ebba Busch – när populismen

Att sitta i opposition som politiker kan vara ett seriöst uppdrag. Det kan handla om…

NMR förbjuds i Finland – men kommer det att få någon effekt?

Denna önskan är fullt förståelig med tanke på de trakasserier och det våld som många…

Vad är det som utmärker Sverigedemokraterna?

Många av oss övriga går och röstar på ”vårt” parti vart fjärde år och tänker…

En äkta tapetserare tar emot

Det är en grå och lite kall septemberdag och runt Ekeby bruk i Uppsala, där…

Vikingar och normander: hur viktigt var etnicitet för 1000 år sedan?

Resultatet av undersökningen har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, och visar på omständigheter…