Debatt

Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och flickor

Lärare, skolpersonal och socialtjänst måste agera när de misstänker att barn far illa. Barn måste…

Barn osynliggörs när våld upptäcks

De senaste veckorna har Aftonbladet rapporterat om svåra livssituationer för de många kvinnor som på…

Sverige ett av de länder som fortsatt med avhysningar under coronapandemin

”Det är bekymmersamt att Sverige, som brukar hålla fanan högt i människorättsfrågor, så tydligt avviker…

Funktionsrätten ska med – i all politik

Utvecklingen mot ett samhälle för alla går för långsamt. Det finns indikationer på att den…