Now Reading
Ännu ett #metoo-avslöjande

Ännu ett #metoo-avslöjande

  • Det är nu tre år sedan den så kallade metoo-hösten passerade, hösten då en stor mängd kvinnor världen över avslöjade de män som utsatt dem för sexuella trakasserier och olika former av övergrepp. Det mest omtalade exemplet torde vara filmmogulen Harvey Weinstein, som kom att dömas till fängelse för sina brott.

Nu har ännu en manlig makthavare pekats ut med anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp. Den här gången är det den kände kocken Stefano Catenacci som i ett reportage i tidningen Dagens ETC pekats ut av en rad tidigare medarbetare.

Catenacci har länge arbetat på välrenommerade Operakällaren och har sedan 2012 kunnat titulera sig hovtraktör. I reportaget har 12 av Catenaccis tidigare medarbetare vittnat om hur den kände kocken vid ett otal tillfällen sexuellt trakasserat, utnyttjat och begått övergrepp mot unga kvinnliga anställda. De 12 kvinnorna har lämnat samstämmiga uppgifter om hur Catenacci bland annat avkrävt vissa anställda sexuella tjänster för att de ska få behålla jobbet. I och med hans unika ställning i restaurangsverige har det för alla stått klart att han haft stor möjlighet att påverka deras framtid i krogbranschen.
 
Av artikeln i Dagens ETC framgår det att det var många som såg och kände till Catenaccis beteende, men hans särställning gjorde att ingen sade ifrån.
 
DN har nystat vidare och kontaktat flera av de som uppgivit att de varit utsatta, men också människor runtomkring händelserna. I DN:s granskning har framkommit att det alltid funnits ett skyddsnät kring restaurangprofilen. Detta skyddsnät har bestått av andra av krogbranschens makthavare, och det är också detta som gjort att ingen polisanmält händelserna. Catenaccis och hans möjliggörares kontakter och känningar har skrämt dem till tystnad. Hotell- och restaurangfacket har inte heller haft någon kännedom om uppgifterna i Dagens ETC.
 
Sedan ett personalmöte genomförts för personalen på Operakällaren har man låtit meddela att Catenacci kommer att ta en ”timeout” från jobbet. Vad det innebär i praktiken är oklart, även om det framstår som att han alltjämt är anställd i företaget.
 
Catenacci och bolaget som driver Operakällaren tog snabbt kontakt med advokat för att reda ut hur man kunde agera mot Dagens ETC. Man anser att Dagens ETC gjort sig skyldig till grovt förtal i och med publiceringen. Då uppgifterna publicerats i en tryckt tidning kommer en eventuell stämningsansökan att behandlas utifrån reglerna om tryckfrihet, varför man inte kan stämma de tidigare medarbetare vars uppgifter ligger till grund för artikeln. I stället kommer en sådan stämning att rikta sig mot den ansvarige utgivaren på Dagens ETC, Andreas Gustavsson.
 
Oaktat om uppgifterna är sanna eller inte kan det utgöra förtal – och alltså vara brottsligt – att sprida dem. Å andra sidan kan det också anses försvarligt – och således också lagligt – att sprida uppgifterna. För att en sådan bedömning ska kunna göras krävs det att uppgiftslämnarna kan styrka att anklagelserna stämmer.
 
 
Foto: Jakob Fridholm

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .