Now Reading
Afghanistan och talibanerna

Afghanistan och talibanerna

  • Afghanistan är ett land som länge fått stort utrymme i svenska medier och så är det också nu på grund av talibanernas framfart, sedan USA den 31 augusti i år drog tillbaka sina trupper. Afghanistan blev det officiella namnet på landet när det blivit självständigt från britterna 1919 och det bekräftades i grundlagen 1923.

Nu bor det ungefär 39 miljoner människor i Afghanistan som är en republik vars huvudstad heter Kabul. Nästan alla afghaner* är muslimer och de flesta tillhör islams viktigaste gren sunni*. Ungefär 50 procent av afghanerna tillhör folkgruppen pashtuner. Landet har en mycket lång och brokig historia.
 
I september 2014 tillträdde Ashraf Ghani som statsöverhuvud och regeringschef efter att ha varit landets finansminister. Befolkningen bestod år 2020 till 44 procent av barn, 53 procent i åldern 15-64 år, och bara 3 procent av befolkningen är 65 år eller mera. Landets viktigaste exportprodukter är opium, frukt och mattor och de främsta exportländerna är Indien och Pakistan.
 
Det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten 1978 genom en statskupp, och partiledaren Hafizulla Amin införde därefter en radikal politik i landet, utan att Sovjet gav tillstånd till det. Amin fick snart problem då en muslimsk revolt utbröt, ledd av den muslimska gerillan* Mujahedin*. I slutet av 1979 invaderades Afghanistan av Sovjetunionen, president Amin mördades och det krig som nu utbröt varade i nästan tio år. De afghanska motståndsmännen i Mujahedin fick militärt och ekonomiskt stöd från USA, och kriget blev mycket blodigt med stora ryska förluster. Efter nästan tio år lämnade Sovjetunionen Afghanistan och det fanns inte längre någon framtid för den kommunistiska diktaturen i landet. Mer än 1,5 miljoner afghaner dog i kriget och flera miljoner människor tvingades fly – de flesta till Iran och Pakistan.
 
De olika grupper som lett kriget mot Sovjetunionen på 1980-talet slog sig på hösten 1994 samman till en rörelse som fick namnet Taliban*, och Mohamed Omar blev rörelsens befälhavare.Talibanerna kom från olika byar och hade olika bakgrunder, många från Pakistan i något av de flyktingläger som uppstått där. Talibanerna var bara intresserade av den religiösa aspekten av befrielsekriget, jihad*, och att dö som martyr var det som hägrade.
 
Ann Wilkens, som mellan 2003 och 2007 var Sveriges ambassadör i
Pakistan och mellan 2009 och 2011 ordförande i Svenska Afghanistan-
kommittén, har skrivit om ”Talibanrörelsens uppkomst och drivkrafter”. Hon förklarar bland annat kopplingen mellan talibanerna och andra grupper som motverkar en fredlig och demokratisk utveckling i landet. Faktorer som kännetecknar talibanrörelsen är stränga moralkoder och stark religiositet, spartansk livsföring, motstånd mot utländska influenser, starka band till Pakistan och en återgång till sharialagarna* i ortodox tappning. Dessa lagar gäller inte bara rättsskipning utan också som religiöst, kulturellt och socialt rättesnöre.
 
Den 19 augusti firar Afghanistan en nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien. En annan har firats den 27 april för att minnas aprilrevolutionen 1978 då kommunistpartiet tog makten. Flaggan med färgerna grönt, rött och svart står för islams heliga färg, kampen för frihet och landets mörka förflutna.
 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .