Now Reading
2019 års Våga Vara Snäll-stipendiat

2019 års Våga Vara Snäll-stipendiat

  • Tidningen Maia har i ett tidigare nummer berättat om Våga Vara Snäll-stipendiet som delas ut i Uppsala varje år någon dag i närheten av Gösta Knutssons födelsedag den 12 oktober. Ansökan till 2020 års stipendium är öppen 1 juni – 15 september.

I fjol inkom fler ansökningar än någonsin och bland alla dessa valdes Borgmästarskolan i Luleå. Stipendiet delades ut på stadsbiblioteket just den 12 oktober. Rättigheterna till Pelle Svanslös förvaltas av Sagogränd AB och dess vd Mats Fromme sa om den här skolan när priset delades ut:
– De har på ett fint och pedagogiskt sätt arbetat med värdegrunden om alla likas värde och likabehandling genom att levandegöra historierna om Pelle Svanslös.

Då var prissumman 46 500 kronor och Mark Levengood och Erna Knutsson, Gösta Knutssons hustru, delade ut priset. Borgmästarskolan är en lågstadieskola med cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 3 och en av lärarna vid skolan, Susanne Björkskog Pesämaa, tog emot priset. Hon kände sig hedrad å skolans vägnar och uttryckte glädje och överraskning:
– När vi arbetar med de olika karaktärerna runt Pelle Svanslös blir de levande och mycket konkreta för eleverna att arbeta med. Jag ser att eleverna utifrån sin egna förmåga har utvecklat en större förståelse för varandras olikheter och hur de kan vara en bra kompis

Barnen hade analyserat de olika karaktärerna i böckerna och jämfört med egna erfarenheter. Vissa katter är snälla, andra retsamma och avundsjuka precis som människor. Skolan ska enligt styrdokumenten ”genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade”. Ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen. Att göra detta genom att jämföra de olika katternas agerande i Pelle Svanslös-böckerna med hur människor reagerar måste vara god pedagogik.

 

Foto: Stellan Werner
Text: Birgitta Markendahl

 

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED - MAïA .
Scroll To Top